HOWTO Unix Terminal (Część druga)

Posted on Mon 19 August 2019 in unix-terminal

3a. Bash (podstawy)

Najpopularniejszą domyślną powłoką w systemach linuxowych jest bash (aczkolwiek nie najlepszą, ja preferuję zsh, inni fish shell etc) i jak na początek nam to wystarczy. Składnia bash jest bardzo pomocna do uruchomienia komend w linuxie oraz samych operacji na plikach oraz folderach.

Podstawowe komendy

Żeby łatwiej zrozumieć podstawy powłoki (shella) uznałem że potrzebujemy wiedzieć o 4 podstawowych komendach:

 • cd FOLDER zmienia aktualny folder na FOLDER.
 • echo TEKST wyświetla podany TEKST na ekranie.
 • ls wyświetla wszystkie (prawie) pliki w aktualnym folderze.
 • cat PLIK wyświetla zawartość pliku (nawet binarnego co najczęściej psuje ekran).

Podstawy

Dobry protip - bash oraz inne shella posiadają tab completion - nie musicie wpisywać całą nazwę komendy/pliku tylko wystarczy wpisać część początku słowa i kliknąć w tab - bash powinnien sam podpowiedzieć (o ile zdoła) i uzupełnić za nas

Jeżeli chcemy uruchomić jakąś komendę wystarczy że ją wpiszemy np. komendę do wyświetlania plików:

$ ls # Komentarz
2019-07-29.jpg          legacy_code.png
Arduino              Library
 • Pierwsze słowo to tak zwany prompt - służy tylko do zasugerowania że to jest miejsce gdzie user może wpisywać komendy.
 • Komentarze zaczynają się od # - po # wszystko jest ignorowane do końca linii
 • Kolejne słowo to wpisana przez nas komenda - tutaj mamy ls
 • Komenda znalazła pliki oraz foldery w folderze w którym się znajduje w tej chwili program
 • Znalezione pliki oraz foldery zostały 'wyrzucone' do strumienia STDOUT, który domyślnie wyświetla na ekran wynik

Kod wyniku

a co z exit code o którym wspominaliśmy?

$ echo $?
0

w Bashu komenda $? zwraca wynik ostatniej wykonanej komendy - taki kod jest bardzo pomocny w skryptach by zweryfikować poprawność wykonania komendy

Rzadko się korzysta z $? w samym shellu - wspomniałem tutaj o tym byś miał świadomość, że wyniki wykonanej komendy istnieją i że są wykorzystywane - przyda się to na później :)

Argumenty/Parametry

Komenda ls może też korzystać z argumentów, które wpisujemy jako kolejne słowa

$ ls Arduino
accelerometer_MMA8653 alkomi libraries noemi sketch_mar10a sketch_may12a

Ta Komenda otwiera dany folder i wyświetla w nim pliki/foldery. Argumenty mogą zawierać różne opcje:

$ ls --all -l
total 3976972
drwxr-xr-x 165 firemark firemark   139264 wrz 19 23:55 .
drwxr-xr-x  4 root   root      4096 kwi 24 2018 ..
-rw-rw-r--  1 firemark firemark  1343287 lip 29 22:57 2019-07-29.jpg
drwx------  5 firemark users     4096 maj 25 2017 .adobe
drwx------  2 firemark users     4096 paź 14 2018 .alsaplayer
drwxr-xr-x  3 firemark users     4096 sty 13 2018 .altera.quartus

Użyliśmy opcję --all oraz -l:

 • --all wyświetla wszystko włącznie z . (folder aktualny) oraz .. (folder poprzedni) oraz ukrytymi plikami (zaczynającymi się na .)
 • -l wyświetla pliki/foldery w postaci listy w każdej linijce z dodatkowymi informacjami jak user, grupa, uprawnienia etc

Pewnie zauważyłeś/aś, że --all zawiera podwójny myślnik, a -l posiada tylko jeden. Dlaczego? Ponieważ przyjęło się (nie jest to reguła dla każdego programu!), że jednoliterkowa opcja posiada tylko jeden myślnik, a dłuższa opcja zawiera podwójny. Z takie odróżnienia, które są jednoznakowe a które wieloznakowe opcje, pozwala to nam lączyć jednozakowe. Wiele opcji ma aliasy w postaci jednoznakowych literek, np. w komendzie ls opcja --all można zapisać jako -a czyli:

$ ls -l --all
$ ls -l -a
$ ls -la

Wykonają takie same akcje. Kolejność jednolinijkowych opcji nie jest ważna, więc można odpalić komendę ls która zamienia wielkość w bajtach na 'ludzki' rozmiar oraz posortuje względem day:

$ ls -thor # o ls będzie więcej w innym rozdziale - w tej chwili sie nie przejmuj co to za literki
total 3,8G
-rw-rw-r-- 1 firemark 590K wrz 7 20:49 iso.png
-rw-rw-r-- 1 firemark 145K wrz 8 16:17 oblique.png
drwx------ 6 firemark 12K wrz 17 22:20 Downloads
-rw-rw-r-- 1 firemark 82K wrz 17 22:26 x.png
-rw-rw-r-- 1 firemark 2,1K wrz 18 23:24 howto-bash

Opcje mogą zawierać dodatkowe parametry np. ls posiada opcję --ignore który pozwala ignorować pliki względem wzorca np.

$ ls --ignore='*.jpg'
$ ls -I '*.jpg'

Obie komendy wykonują to samo (tzn wyświetlają wszystko poza plikami jpg). Przyjęło sie, że dla długich nazw opcji parametr jest podawany z znakiem =, a dla jednoznakowych oddziela się spacją.

To że komenda i sporo innych komend ma taką konwecję argumentów wynika tylko z dobroczynności programisty - nie każda komenda będzie się trzymać tej konwencji przykładem jest komenda find, która zostanie opisane w kolejnych działach

Foldery specjalnie

odróżniamy w zasadzie 4 specjalne foldery:

 • . - folder w którym aktualnie się znajdujemy
 • .. - folder rodzica - np. jak jesteśmy w /foo/bar/ to rodzicem jest /foo/
 • ~ - folder domowy użytkownika. Najczęściej to jest /home/<USERNAME>/
 • / - folder "root" - początek filesystemu w linuxie. Jeżeli w nazwie pliku/folderu zaczyna się od / to oznacza że adres jest stały, a nie względny

Przykłady

$ cd ~ # załóżmy że to jest /home/firemark/
$ cd magic # załóżmy że jest taki folder
$ cat plik # wyświetla /home/firemark/magic/plik
$ cat folder/plik # wyświetla /home/firemark/magic/folder/plik
$ cat ./plik # wyświetla /home/firemark/magic/plik - tak samo jak poprzednie przyklady
$ cat ../plik # wyświetla /home/firemark/plik - szuka w folderze poprzednim
$ cat ~/folder/plik # wyświetla /home/firemark/folder/plik - szuka w folderze domowym
$ cat /plik # wyświetla /plik

W tej części to na tyle, zapraszam do kolejnej tutaj.